E-mail Vytisknout

Kalendář akcí | TJ Jiskra Harrachov

Akce 

Název akce:
MČR v SL a SK pŽ,Ž,D 12-13.3.2005 /propozice
Datum konání:
12.03.2005 - 13.03.2005 
Místo konání:
Harrachov - mamutí můstek /jeden ze 6 na světě/ -
Kategorie:
Akce

Popis

POZVÁNKA  A  ROZPIS ZÁVODU

 

na

 

MČR ve skoku na lyžích

dorostu a žactva

 

MČR v severské kombinaci

dorostu a žactva

 

MČR ve skoku lyžích

žactva a předžactva

 

 

 

Evid.č. 22/SL, 10/SK,23/SL

 

               

 

 

 

                         HARRACHOV 12.-13.3.2005

 

ROZPIS ZÁVODU

Pořadatel:                Z pověření SL ČR-úseku skoku a severské kombinace

Ski klub Harrachov 

Datum závodu:        12.-13.3. 2005

Místo závodu:          Sportovní areál Harrachov

Evidenční číslo:       22/SL,10/SK, 23/SL.

podmínky :              Startovat mohou všichni včas přihlášení závodníci

                               kteří se při prezentaci prokáží platnou lékařskou

                               prohlídkou (ne starší 1 roku).Svaz. průkaz.s platnou znám.

Přihlášky                 :               Písemně na adresu:   TJ Jiskra Harrachov

                                                               512 46 Harrachov

                               Tel                           481/529305

                               Fax:                        481/529456

                               e-mail:      lucka@jiskra-harrachov.cz

                               na předepsaném tiskopisu nejpozději do 9.3.2005

 Losování:               V pátek dne 11.3..2005 od 17.00

Prezentace :             V pátek dne 11.3.2005 od 16.00 do 17.00 hod.

Stravování:             Pořadatel nezajišťuje.

Ubytování:               Pořadatel nezajišťuje.

Zdravotní služba :   MUDr. Soukup a sanita města Harrachova

Závodní kancelář :   V pátek 11.3.05 od 16 hodin- závodní kancelář u můstku K-90.

Náhrady:                                 Účastníci startují na vlastní náklady,nebo na náklady vysílající složky.

Nominovaní činovníci obdrží náhrady podle pravidel lyžařských závodů.

 

TECHNICKÁ USTANOVENÍ

 Disciplína :             Skok na lyžích

                               Předžactvo,žactvo10,11,12 můstek K-40, Žactvo 13,14, dorost můstek K-70

                               Severská kombinace

                               Žactvo 10:K-40-1 km (klasicky), Ž11:K-40-2 km,Ž12: K-40-3 km,Ž13: K-70-4 km

                               Ž14:K-70-5 km, Dorost K-70-8 km

 Kategorie:                SL-Žactvo 10,11,12,13,14, Dorost, Předžactvo+Žactvo10,Žactvo11+12,

Žactvo 13+14 .

SK-Žactvo 10,11,12,13,14,Dorost

Každý závodník startuje pouze ve své kategorii

Předpis :                 Závodí se dle pravidel LZ včetně doplňků

a soutěžního řádu pro SL a SK pro sezonu 04/05

Ceny :                       závodníci na 1.-3. místě obdrží medaile a diplomy .

 Protesty :                Dle pravidel LZ při složení předepsané kauce.

Upozornění :            Závodníci a činovníci se účastní závodu na vlastní nebezpečí.

                                  Pořadatel neručí za případné úrazy a škody vzniklé účastníkovi na závodu

                                  Pořadatel si vyhrazuje právo změn v časovém programu

                                  V případě nepříznivých podmínek bude závod odvolán v termínu do

                                  11.3. 05 na adresy přihlášených oddílů a klubů

Vydávání start. čísel:1/2 hodiny před zahájením ofic. tréninku v závodní kanceláři

Porada vedoucích:   V pátek 11.3.05  od 17 hod v závodní kanceláři u můstku

Technické zařízení:  Areál skokanských můstků Harrachov

                               Můstek K-40  cert.č. 105-C5/SL  platnost do 31.12.2006

                               Můstek K-70  cert.č. 104-C4/SL  platnost do 31.12.2006

                               Areál běžeckých tratí Harrachov

 

 

 ČASOVÝ PROGRAM

         Pátek 11.3.05                volný trénink do 15 hod dle podmínek

                                               16.00 – 17. 00  prezentace v závodní kanceláři u můstku 

17.00 porada vedoucích a losování v závodní kanceláři u můstku

 

        Sobota 12.3.05                9.00                       oficielní trénink              Ž10,11,12                   K-40

                                               následně                   zkušební kolo            Ž10,11,12                   K-40

                                               následně               závod ve SL ( 2  kola)    Ž10,11,12                   K-40

            cca 10.30                   oficielní trénink              Ž13,14                         K-70

                                               následně                    zkušební kolo            Ž,13,14                         K-70

                                               následně               závod ve SL ( 2 kola)     Ž13,14                         K-70

                                                     

                                               14.00                              běh do SK                           Ž10(1 km klas.),Ž11(2 km volně),

 Ž12(3 km volně),Ž13( 4 km volně),

                                                                                                               Ž14(5 km volně),Dorost( 8 km volně)

               

         Neděle 13.3.05              9.00                          oficielní trénink              Ž10+přdž,Ž12+11        K-40

                                               následně                    zkušební kolo           Ž10+přdž,Ž12+11         K-40

                                               následně                závod ve SL ( 2 kola)   Ž10+přdž,Ž12+11         K-40

                                               cca 10.30                   oficielní trénink          Ž13+14                         K-70

                                               následně                    zkušební kolo           Ž13+14                         K-70

                                               následně               závod ve SL ( 2 kola)    Ž13+14                         K-70

 cca 30 min. po skončení závodů vyhlášení výsledků.

 

Delegování činovníci        TD/SL      ATD/SK                   Budinský antonín

SLČR:                             TD/SK      ATD/SL                    Gréger Ivo st

                                        RS                                         Bartl Martin

                                                                                      Jirásko Ladislav

                                                                                      Vrána Josef

                                                    RS pořadatele                      Slavík Horst, Berka Jaroslav

Organizační výbor :                          předseda OV          Hájek Vladimír

                                                       Tajemník OV           Jiroutek Otakar                         

 ředitel závodu        Slavík Josef               

                                                              sekretářka závodu    Pánková Jitka, Slavíková Lucie

                                                               hlavní rozhodčí       Mojšová Jana          

                                                               velitel můstku          Slavík Stanislav

                                                               příprava můstku      Langhamr Oldřich

                                                               velitel tratí               Šťulík Viliam

                                                               hl. měřič délek         Horáček Jaroslav     

                                                             výpočet. technika      Slavíková Lucie                                       

                                                               hospodářka             Beldová Jaroslava    

                                                               hlavní pořadatel      Schönher Petr

                                                               startér                      Tkáčik Josef

                                                               zdravotní služba      MUDr. Soukup Jiří    

                                              

             Tento rozpis byl schválen STK úseku skoku dne

             Tento rozpis byl schválen STK úseku severské kombinace dne

 

                Hájek Vladimír                                                  Slavík Josef

předseda OV                                             ředitel závodu

Místo konání

Místo:
Harrachov - mamutí můstek /jeden ze 6 na světě/

Popis

Není k dispozici žádný popis

Kalendář akcí

No current events.